نشد.....

آمدم تا مست و مدهوشت کنم .. اما نشد

 

                       عاشقانه تکیه بر دوشت کنم ، اما نشد..

 

 

آمدم تا از سر دلتنگی ام

 

                       گریه ی تلخی در آغوشت کنم اما نشد..

 

 

نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم

 

                        سعی کردم فراموشت کنم.. اما نشد....

 

 

 

/ 0 نظر / 306 بازدید