آرزوی تو را داشتم......

تــو از اول سلام ات پاســـخ بدرود با خود داشت

 

 

                      اگرچه سحر صوتت جذبه «داوود» با خود داشت

 

 

مرا با برکــــه ام بگذار دریا ارمغــــان تــــــو

 

 

                      بگو جوی حقیری آرزوی رود با خود داشت...

 

 

 

/ 0 نظر / 313 بازدید