یکی هست.. که دیگه......

              یکــــی هست...

 

                     توایـــن شـــهر...

 

                          که امشــــب ...

 

                     یه ملــــت ...

 

            واســــه اون میخـــونن واون خــــوابه....

 

 

/ 0 نظر / 308 بازدید