هیچ کدوم نفهمیدید بیزارم بیزاااااااااااار......


هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار

 

                              چنین چرا دلتنگم؟ چنین چرا بیزار!!

 

زمین از آمدن برف تازه خشنود است

 

                              من از شلوغی بسیار رد پا بیزار.../ 0 نظر / 306 بازدید