قانعم.....

   زیر چتری که جای یک نفر دارد...

 

 

              تو ♥بمان...

                                      من

 

 

                            به زیر باران در کنارت قانعم .....

 

 

/ 0 نظر / 305 بازدید