ماه از اول خلقت.....

این همه باده مگر از سر راه آوردی

 

                  که هر آنکس که رسد باده کنی جامش را

 

ماه از اول خلقت به سرش چادر داشت

 

                  کس ندیدست به غیر رخش اندامش را....

 


/ 0 نظر / 308 بازدید