تو فرق داری با دیگران....

" تــــــو " شبیه دیگران نیستـــی

 

         دیگران حـــرف میزنند ،

 

                  راه میـــروند ،

                           نفس میکشند ...

" تــــــو " نه حــــرف میـــزنی

            نه راه میــــروی

                   و نه ...  میـــگذاری نفس بکشم !!

 

"کامران رسول زاده "

 

/ 0 نظر / 314 بازدید