شهادت مظلومانه ی علی ابن موسی الرضا (ع) تسلیت باد...

مانده ام بین دو راهی بروم یا نروم؟!

یک قدم رفتم و آهی... بروم یا نروم؟!

عقل میگفت: برو دیر شود اما عشق

تشنه ی نیم نگاهی...بروم یا نروم؟!

بعد از این جز حرمت جای دگر دل نرود

نیست غیر از تو پناهی... بروم یا نروم؟!

سجده ی سوی حرم جان مرا سیر نکرد

در سرم فکر گناهی...بروم یا نروم؟!


رمضان رفت...حرم رفت...من بیچاره

نه کسی و نه سپاهی...بروم یا نروم؟!

به عقب رفتن من فلسفه دارد به یقین

مانده ام بین دوراهی بروم یا نروم؟

 

محمدجوادشیرازی

 

 
/ 0 نظر / 302 بازدید