پست های ارسال شده در تیر سال 1393

آیینه....

آیینه نباید همیشه راست گو باشد                                                   من مایه ی رنج تو هستم                      راست میگویی..
/ 0 نظر / 307 بازدید

کرم دارد روزگار.....

  آنکه بی حساب عاشـــق است …                            سیب می خواهـــد دلــش …                                    امــا نمی داند …!                                                       ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 311 بازدید