پست های ارسال شده در آبان سال 1393

عرق شرم پنجره.......

                 بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است                           تو نمی آیی !                   این را از عرق شرم پنجره فهمیدم …                                                                                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 298 بازدید