پست های ارسال شده در آدر سال 1393

جای خالی تو....

  من و شب       جاده را پشت سر گذاشتی             در انتهای راه                      شب             خورشید را به آغوش کشید....                       من                            ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 304 بازدید