پست های ارسال شده در دی سال 1393

خییییییییلی دوستت دارم عزیز دلم، بدون آنکه علتش را بدانم...

لامارتین شاعر فرانسوی میگوید:   "تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم!!!                     محبتی که علت داشته باشد                              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 316 بازدید

غرق بارانم بعد تو..........

 بعد از تــــــــــــــو              غـــــــــــــرقِ بـــــــــــاران اســــــت                            همـــــــــــــــــــــیشه                                آخـــــــــــــــــریـــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــویــــــــــــــرم....     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 298 بازدید

دلتنگی ام برای تو حد و مرز ندارد .........

شـــــک نــــــدارم           مـــــــــــــاه را                 دلتنـــــــــــــگی ِ مـــــــــــن                       کـــــــــامـــــــــــل کـــــــرده اســـــــــــت  
/ 0 نظر / 303 بازدید