اوج خوشبختی.....

 اوج خوشبختی ست …

 

          وقتی کسی باشد

 

                 که تو را آنگونه دوست داشته باشد،

 

                          که دلت می خواهد …

 

         "یوستین گردر"

 


/ 0 نظر / 305 بازدید