عرق شرم پنجره.......


                 بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

 

                        تو نمی آیی !

 

                این را از عرق شرم پنجره فهمیدم …

                                                                                     "عیسی صمدی" 

 


/ 0 نظر / 300 بازدید