قول دادم.....

"قول دادم به خودم غصه تراشی نکنم

 

 

                       فکر این را که تو باشی و نباشی نکنم

 

 

من پر از زخم جگر سوزمو و باید بروم

 

 

                       که تو را این همه درگیر حواشی نکنم

 

 

امشب افسوس نشد بر سر قولم باشم

 

 

                        نشد از فاصله ها غصه تراشی نکنم..."


 


 

 

/ 0 نظر / 308 بازدید