سوگند میدهم.....

مردم همه ،تو را به خدا سوگند می‌دهند
 

 

     اما برای من
 

 

           تو آن همیشه‌ای

 

                    که خدا را به ‌"تو"

 

                               سوگند می‌دهم!
 

 

"قیصر امین پور"

 

 

/ 0 نظر / 301 بازدید