فرق است بین غصه ی زن ها و مردها.....


جسمم شده ست نقطه ی پیوند دردها

 

 

قدم خمیده تر شده از پیرمردها

 

 

در هیچ جا قرار ندارم "قرابتی ست

 

 

این روزها میان من و دوره گردها

 

 

تسکین نداد گریه کمی از غم مرا

 

 

فرق است بین غصه ی زن ها و مردها

 

                "فاضل نظری"

 

 

 / 0 نظر / 303 بازدید