زیر باران .....

باران کـه مـی بـارد

 

         دلـت را مـحـکـم بـچـسـب . .

 

                       زیـر بـاران

 

                                دل بـه اشـاره ای مـی رود . .

 

 

/ 0 نظر / 308 بازدید