ضربان قلبم...

سطری .. شعری

 

 

 به نام کوچک تو

 هرگز نسرودم ، اما.....

 

 

 

تمام این کلمات برای شاعری است..

 که ضربان قلبش از پلک زدن های "تو"

 

                                           "الهام" می گیرد...

 سینا علیمحمدی

 

 

/ 0 نظر / 308 بازدید