همه ی مردم شهر...

 قدم میزنم تا شاید فراموشت کنم..

 

 

           اما همه جا هستی.

 

 

                   همه ی آدم های این شهر

 

 

                             شکل تو را گرفته اند..

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید